REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Kwaliteiten

“Kwaliteit betekent in feite hoedanigheid, maar wordt vaak gebruikt om aan te duiden of iets of iemand aan zijn doel beantwoordt. Het is een lastig precies te definiëren begrip, dat echter op een praktisch vlak veel gebruikt wordt om bijvoorbeeld technische eigenschappen van een stof en geschiktheid voor een bepaald gebruik aan te duiden.”
Bron Wikipedia

“Kwaliteit is het verschil tussen de gewekte verwachting en het geboekte resultaat”  

Ook in de varkenshouderij wordt het woord kwaliteit vaak gebruikt. Voldoen aan de gewekte verwachtingen wordt gezien als kwaliteit. Goed voer, luxe varkens, beste biggen, hoge prijs, het juiste advies, zijn allemaal verwachtingen die een varkenshouder heeft binnen zijn bedrijf. Voor de één ligt de norm hierbij heel anders dan bij de ander. REVARCO fungeert als tussenpersoon tussen varkensbedrijven maar ook als intermediair tussen varkenshouder en afnemers. Binnen alle schakels wordt door ons het kwaliteitsdenken gestimuleerd met als doel het rendement in de keten te verhogen.

Voor REVARCO gaat kwaliteit verder dan “beste biggen en luxe varkens”. Voor ons is kwaliteit een synoniem voor optimaal. Optimaal presteren naar de mogelijkheden op ieder vlak en op ieder niveau. Biggenkwaliteit optimaliseren, optimaal leveren van varkens, optimaal rendement.

Ook op planning, transport, administratieve en financiële afwikkeling en terugkoppeling van gegevens is kwaliteit en kwaliteitsdenken van groot belang.