REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Dierstromen

Dierstroommanagement is een moderne naam voor een oud vak genaamd handelaar.

De oude handelaar van vroeger die telkens weer zijn dieren zo goedkoop mogelijk inkoopt en zo duur mogelijk verkoopt is niet meer. Marges zijn scherp en kosten transparant.

Het beheren van de dierstromen in alle facetten noemen we dierstroommanagement. De prijs staat nog steeds voorop, maar inmiddels staat de opbrengst en het resultaat centraal. De verschillen tussen Prijs en opbrengst worden steeds groter.

Door het toepassen van optimaal dierstroommanagement is REVARCO de handelaar die gaat voor de hoogste opbrengst en het beste resultaat. Dit geldt voor vleesvarkens, maar ook voor biggen en slachtzeugen.