REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Frievar

 

Frievar "goed voor elkaar"                www.frievar.com

Frievar wil gezond en duurzaam voedsel produceren. Dat betekent  zo min mogelijk medicatie bij de varkens toepassen. Voor een individuele varkenshouder is het vaak moeilijk om honderd procent aandacht te hebben voor alle bedrijfsitems die invloed hebben op vermindering van het antibioticagebruik bij varkens. Bovendien komen er meerdere adviseurs op het bedrijf, allen met een eigen mening en eigenbelang. Frievar heeft de krachten gebundeld met diverse leveranciers, voeradviseurs, veterinaire kennis en logistieke inbreng. Gezamenlijk vormen zij het 'Frievar adviesteam'. Dit team ondersteunt varkenshouders op hun weg naar minder medicatie, om samen efficiënt gezond voedsel te produceren. Bij de kengetallen ziet u de actuele stand van zaken, wat betreft het antibioticagebruik van de diversen Frievar deelnemers.

Bij het met zo min mogelijk medicatie grootbrengen van varkens zijn een aantal zaken van belang:

  • Het bedrijfsmanagement moet op orde zijn. Een strenge interne biosecurity is noodzakelijk. Bij Frievar werken we met diergroepen. Per diergroep worden zoveel mogelijk weekgroepen toegepast en per weekgroep ligt de nadruk op tomenbeleid. Per diergroep werken we met eigen materialen en bedrijfskleding. Dit beleid heeft als voordeel dat er zo min mogelijk contact is tussen dieren van verschillende leeftijden. Vaak kan op de bedrijven  met simpele maatregelen enorm veel verbeterd worden aan de contactstructuren
  • Ook de externe biosecurity is belangrijk, denk aan het hebben van een schone en een vuile weg, een schoon erf en goed bereikbare voersilo’s.
  • Het transport moet zodanig geregeld zijn, dat er geen ziektekiemen versleept worden. Daarom wordt binnen Frievar aan ketenlogistiek gedaan. Voor elk nieuw transport worden de veewagens schoongemaakt en verhit, zodat het aantal ziektekiemen sterk vermindert. Met de leveranciers van het voer worden aanvullende afspraken gemaakt over hygiëne bij het transport.
  • De aanvoer van biggen en opfokzeugen wordt door Frievar geregeld. Het adviesteam bewaakt de kwaliteit van het aan te voeren diermateriaal. De dieren zijn afkomstig van varkenshouderijen, die zich bij de Frievar-keten hebben aangesloten.
  • Het voer is belangrijk bij het gezond houden van varkens. Voor een goede diergezondheid is het erg belangrijk dat het voer gemaakt wordt van grondstoffen met een hoge kwaliteit. Het adviesteam begeleidt de deelnemende varkensbedrijven ook op dit gebied.

Wanneer u als varkenshouder het belang van een gezonde en veilige voedselproductie inziet en streeft naar varkens met een hoge diergezondheid, meld u zich dan voor meer informatie bij REVARCO of bij Frievar. 

Frievar “goed voor elkaar”