REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Milieukeur

De Milieukeurcriteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Van grondstoffen, energie- en watergebruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. Bij voedingsmiddelen hebben de criteria daarbij ook nog betrekking op een beperkt gebruik en emissiearme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid. Met een Milieukeurcertificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.

Milieukeurvarkens worden geslacht bij meerdere slachterijen, waaronder Westfort in Gorinchem. Milieukeur vraagt zwaar bespierde ongecastreerde varkens. De beren worden getest op berengeur, hiervoor wordt een vergoeding per beer in rekening gebracht. In de praktijk blijkt het aantal stinkers sterk mee te vallen, hierdoor is het mogelijk om de slachtgewichten te verhogen en zo het uitsnijdrendement van het karkas te verbeteren.