REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Good Farming Welfare

Good Farming Welfare is bestemd voor de Britse markt voor bacon en vers vlees. In dit programma zijn extra eisen opgenomen, onder andere om perfecte bacon te kunnen produceren.

Het Good Farming Welfare concept stelt extra eisen aan de houderij en voeding, waarbij groepshuisvesting voor de zeugen het belangrijkst is. Er is een Welfare programma voor borgen en gelten en een Welfare programma voor ongecastreerde dieren, beren en gelten.

Baconafzet naar Groot-Brittannie geeft de grootste meerwaarde aan het concept, maar ook hammen, snippers en andere delen vinden hun weg naar afnemers die Welfare-specificaties vragen. Voor deze markt worden iets lichtere varkens gevraagd.

Leveringstraject is 80-103 KG. Kwaliteitsspecificaties zijn <17 mm spek en >54 mm spier.